Kurumsal

1998- 2000 yılları arasında Bodrum Dedeman Oteli Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Merkezi’nde, 2000 – 2016 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nde Diyetisyen olarak görev yapmıştır. Ayrıca 15 ay diyet polikliniği diyetisyenliği, 6 yıl pediatri diyetisyenliği (Pediatrik onkoloji, yanık, kalp damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek nakli öncesi ve sonrası beslenme desteği, pediatrik parenteral ve enteral beslenme desteği, pediatrik diyabet hastalarında karbonhidrat sayımı eğitimi, obezitede diyet tedavisine yönelik uygulamalar, anne sütü ve emzirme eğitimi) ve 8 yıl pediatrik ve yetişkin endokrinoloji polikliniği diyetisyenliği (Obezite, diyabet ve insülin direnci tedavisinde beslenmeye yönelik uygulamalar, karbonhidrat sayımı, bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme uygulamaları – protein sayımı) yapmıştır ve 2016 Ocak ayı itibarı Dr. Dyt. Beslenme Danışmanlığı’nı kurmuştur.

Dr.Dyt.Yeter Çelik 2017 yılında GAPS danışmanlığı eğitimini almış ve GAPS uygulamalarına başlamıştır.

2017-2018 yıllarında Uluslararası Natura Foundation kuruluşu tarafından verilen Klinik Psikonöroimmünoloji (PNI), (Clinic Psichoneuoroimmunology – CPNI) eğitimlerine devam etmektedir.

2018 yılında İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak klinik beslenme derslerini vermeye başlamıştır.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere 22’nin üzerinde kongre, seminer ve eğitime katılmış, sertifika sahibi olmuştur. Uzm. Dyt. Yeter ÇELİK’in pek çok dergide yayınlanmış bildirisi, makalesi ve yazısı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir;

05/2003 Başkent Üniversitesi Hastanesi Diyet Polikliniğe Başvuran Hastaların Beslenme Durumları Beslenme, IV. Uluslararası Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kongresi Üniversitesi, Poster Bildirisi
05/2005 Başkent Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesinde Doğumsal Kalp Hastalarında Postoperatif Parenteral Beslenme Desteğinin Değerlendirilmesi, VIII. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolik Hastalıklar Kongresi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Poster Bildirisi
07/2005 Altı Yaş altı Tip 1 Diyabetli İki Vakada Glargine İnsülin ile Çok Hızlı Etkili İnsülin Kullanımı, Yeni Tıp Dergisi
09/2005 Two children under 6 years of age manage with Insulin Glargine and rapid acting Insulin analogs, Hormone Research, September, 21-24 2005
06/2006 Pediatrik Kalp Damar Hastalarında Operasyon Sonrası Parenteral Beslenme Desteğinde Balık Yağı Kullanımının İmmün Fonksiyonlar ve Biyokimyasal Bulgular Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Tezi
05/2008 VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Sözel Sunum. Pediatrik Kalp Damar Hastalarında Operasyon Sonrası Parenteral Beslenme Desteğinde Balık Yağı Kullanımının İmmün Fonksiyonlar ve Biyokimyasal Bulgular Üzerine Etkileri.
4/2011 Sağlıkta Adres Başkent Dergisi, Bahar Yorgunluğu Beslenme
4/2012 Sağlıkta Adres Başkent  Dergisi, Mevsimsel Yo yo’dan Kurtulma
07/2015 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Bireylerde Metabolik Sendrom ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktora Tezi
06/2015 Sağlıkta Adres Başkent Dergisi, Ramazan’da Beslenme
10/2015 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Bireylerde Metabolik Sendrom İlişkisi, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, Ekim 2015